W przypadku wyboru technologii uzdatniania wody z układu kotłowego, niezbędne jest poznanie jakości źródła wody zasilającej w odniesieniu do jakości wody wymaganej dla danego kotła, ponieważ nieodpowiednia obróbka wody może prowadzić do powstawania kamienia kotłowego, korozji oraz zanieczyszczeń dodatkowego sprzętu. Istnieją pewne wspólne cechy kotłów i zalecane dla nich zabiegi kondycjonowania wody zasilającej, które mogą wskazywać na różne technologie przydatne w konkretnym systemie. Jakość i ilość wody uzupełnionej powinna być przeanalizowana przez eksperta w zakresie uzdatniania wody kotłowej. Może w tym pomóc firma Transhelsa, zajmująca się zagadnieniami związanymi z kondycjonowaniem wody do celów użytkowych oraz profesjonalną korektą jej składu.

Jakość wody zasilającej kocioł

Ponieważ woda pochłania więcej ciepła niż jakakolwiek inna substancja nieorganiczna, jest często wykorzystywana do wytwarzania energii. Jednakże, gdy woda jest wykorzystywana w kotle w celu wytworzenia dużej ilości energii w postaci pary, wszelkie zanieczyszczenia w wodzie stają się szkodliwe dla samego kotła i sprzętu znajdującego się poniżej linii. Z tego powodu ważne jest, aby znać zanieczyszczenia obecne w wodzie i odpowiednio je traktować. Poważnym problemem może stać się również korozja tlenowa. Woda zasilająca kocioł jest połączeniem wody uzupełniającej z kotłem (co jest konieczne, aby zastąpić utraconą wodę w kotle z powodu parowania lub utraty wody w wydmuchu i parze przetwarzającej) i wody powrotnej kondensatu (wody destylowanej powstającej, gdy kocioł wytwarza parę wodną kondensującą się na wewnętrznych powierzchniach kotła).

Woda uzupełniająca do kotła

W zależności od tego, jak często nagrzewany jest kocioł (pozbawiony zanieczyszczeń, które powstają w wyniku procesu wytwarzania pary) lub ile wody traci się na parowanie i wytwarzanie pary, ilość wody uzupełniającej potrzebnej do uzupełnienia tej straty może się wahać. Obróbka wstępna tej wody jest jednak ważna, szczególnie w przypadku kotłów wysokociśnieniowych wymagających bardzo czystej wody. Wybór źródła wody uzupełniającej do kotła ma decydujące znaczenie przy określaniu opcji kondycjonowania, które wejdą w skład systemu. Źródła te mogą obejmować wodę miejską, ścieki oczyszczone w miastach, recykling ścieków w zakładzie (recyrkulację wież chłodniczych), wodę studzienną lub dowolne inne źródło wód powierzchniowych.

Usuwanie kamienia kotłowego

Typowe zanieczyszczenia, z którymi zmagają się kotły parowe to m.in. żelazo, miedź, krzemionka, wapń, magnez oraz aluminium, a także gazy rozpuszczone, zawieszone ciała stałe, materiał organiczny, substancje rozpuszczone oraz składniki odpowiedzialne za twardość wody. Obecność tych zanieczyszczeń może spowodować powstanie kamienia wewnątrz rur i części kotła. Jest to twardy depozyt, który może obniżyć sprawność kotła, zwiększać lokalne przegrzanie i być bardzo szkodliwy dla systemu. Sprzyja korozji tlenowej, zanieczyszczeniu oraz utracie czystości pary. Dlatego depozyty kamienia muszą zostać usunięte, aby zachować integralność systemu.

Zapytaj specjalistów z polskiego oddziału firmy Transhelsa, na czym polega kondycjonowanie wody kotłowej w warunkach przemysłowych.