Na stronie internetowej pod adresem osmotar.pl znajduje się kompleksowa oferta zawierająca między innymi szczegółową informację o sposobie filtracji wody dla potrzeb użytku domowego.

W uzdatnianiu wody do wykorzystania w domu firma proponuje użycie metody odwróconej osmozy. Odwrócona osmoza, w znacznym uproszczeniu, polega na wykorzystaniu do oczyszczenia wody specjalnej, półprzezroczystej membrany. Dzięki tej membranie uzyskuje się wyłącznie krystalicznie czystą wodę, gdyż nie przechodzą przez nią żadne zanieczyszczenia. A zatem to obecnie najdoskonalsza metoda filtracji wody. Nie należy zapominać, że odwrócona osmoza to proces, a nie urządzenie.

Firma na swojej stronie oferuje szczegółowy opis metody oraz procesu odwróconej osmozy. Oprócz tego wskazuje zasady eksploatacji osmozy, akcesoria umożliwiające wykorzystanie tego procesu we własnym domu, a dla osób nie przekonanych do tej metody podaje alternatywne możliwości uzyskiwania czystej wody.