Analizę składu wody wykorzystywanej w celach prywatnych bądź użytkowych w przedsiębiorstwach, czy ośrodkach użyteczności publicznej przeprowadza właściwa miejscowo stacja sanitarno-epidemiologiczna lub oddział sanepidu. Jest również możliwość zlecenia tego zadania specjalistycznej firmie zewnętrznej. Niezależnie od tego, czy wykonujemy badanie wody prewencyjnie, czy też doraźnie w przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa dla zdrowia i życia użytkowników eksploatowanych cieczy, procedury postępowania wyglądają podobnie.

Zgłoszenie się do jednostki sanitarno-epidemiologicznej

Sanepidy wyposażone są w odpowiednie pojemniki przeznaczone na próbki cieczy do badań. Pojemnik taki należy napełnić wodą z kranu lub ze studni, z których korzystamy na co dzień. Próbka powinna zostać starannie opisana. Co do zasady analiza wody wykonywana jest bez zbędnej zwłoki, zwłaszcza w sytuacji, gdy występuje podejrzenie zatruć bądź alergii skórnej za sprawą zanieczyszczonej wody. W praktyce na wyniki badań należy czekać nawet około dwóch tygodni, ponieważ wykonuje się szczegółowe testy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Ceny badań różnią się ze względu na rodzaj zastosowanych pomiarów i składników, a także ustalane są zróżnicowane stawki w poszczególnych regionach kraju. Ogólny pomiar odbywa się w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zaleca się, by badania przeprowadzać cyklicznie, ponieważ jakość wody wraz z upływem czasu może ulegać zmianom.

Co robić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości?

Jeżeli badanie jakości wody w domu bądź firmie wykaże przekroczenie dopuszczalnych norm bezpieczeństwa, możliwe są dwie drogi postępowania. Pierwszą z nich jest próba uzdatnienia zanieczyszczonej wody. W tym celu stosuje się różnorakie urządzenia filtrujące, jak np. odżelaziacze, zmiękczacze twardej wody lub lampy bakteriobójcze. Wybór metody filtracyjnej uzależniony jest od tego, z jakim rodzajem zanieczyszczeń mamy do czynienia. W skrajnych przypadkach następuje konieczność odcięcia wadliwego źródła wody oraz znalezienie innego ujścia.

Przeczytaj, co dokładnie trzeba wiedzieć przed zleceniem kompleksowej analizy wody w laboratorium https://www.zestudni.pl/blog/analiza-wody-wszystko-co-musisz-wiedziec-przed-zleceniem/.