Duża zawartość w wodzie wapnia i magnezu powoduje, że jest ona bardzo twarda i nie nadaje się do użytku. W takiej sytuacji niezbędna jest wymiana jonowa, która to sprawia, że woda staje się miękka i zdatna do domowego użytkowania. W tym celu warto zakupić odpowiednie urządzenie do zmiękczania wody.

Najpopularniejszy sposób zmiękczania wody

Oczyszczanie wody ze związków powodujących jej twardość to nic innego jak zmiękczanie wody. Jedną ze znanych metod jest zmiękczanie na jonitach.

Na czym polega proces wymiany jonowej?

W czasie procesu zmiękczania wody obecne w niej jony mające określony ładunek są wiązane przez inny jonit, który to uwalnia do niej jony ze swoich aktywnych centrów.

W zależności od tego jak twarda jest woda stosuje się różne jonity. Obecnie najbardziej popularne są żywice jonowymienne. Proces jonizacji wody zapewnia zupełną wymianę jonów wapnia magnezu na inne jony, które powodują, że woda staje się miękka.

Proces ten zapobiega również tworzeniu się osadu, w postaci trudnego do usunięcia kamienia tworzonego przez sole pierwiastków takich jak: magnez oraz wapń. Jego przeprowadzenie jest możliwe wówczas, gdy kationy różnią się między sobą ładunkiem elektrycznym.

Więcej na temat procesu wymiany jonowej dowiesz się na tej stronie https://www.zestudni.pl/blog/wymiana-jonowa-jak-to-dziala-w-zmiekczaczach-wody/

Prawidłowa regeneracja zmiękczacza wody

Proces regeneracji jest nieunikniony w każdym zmiękczaczu wody. Jeśli nie będzie on przeprowadzany, wówczas urządzenie to nie będzie działało prawidłowo. Regeneracja polega na dokładnym oczyszczeniu żywicy jonowymiennej, a więc złoża znajdującego się wewnątrz tego urządzenia.

Otóż żywica naładowana jonami sodu jest substancją, która to w pełni odpowiada za odpowiednie zmiękczanie wody. Gdy twarda woda przepływa przez złoże, to wówczas zawarte w niej jony wapnia i magnezu przyklejają się do niego, a następnie są wymieniane na jony sodu. Wymiana ta jest bardzo istotna bowiem przyczynia się do tego, że woda staje się miękka.

Żywica jonowymienna z czasem się zużywa

Nieustanny proces wymiany jonowej powoduje, że z czasem żywica jonowymienna traci swą określoną żywotność i nie jest w stanie zatrzymać dostatecznej ilości jonów wapnia i magnezu.

Wówczas to konieczne jest zregenerowanie żywicy przy pomocy solanki, która to jest roztworem wody oraz soli tabletkowanej. W czasie procesu regeneracji poszczególne jony wapnia i magnezu są wypłukiwane ze złoża, co powoduje, że ponownie ładuje się ono jonami sodu, a solanka wędruje do kanalizacji.

Mam nadzieję, że w miarę w prosty sposób opisałem, czym jest proces wymiany jonowej. Sama nazwa może brzmieć poważnie, ale tak naprawdę technologia znana jest od dawna i stosowana jest w zmiękczaczach wody bardzo powszechnie. Dotyczy to zarówno zmiękczaczy kompaktowych, jak i bardziej zaawansowanych zmiękczaczy dwuczęściowych.